Visie


Hygiëneprotocol

Wij houden ons aan een streng hygiëneprotocol gebaseerd op de richtlijnen van ADA ( American Dental Association) en van ECDC ( European Centre for disease prevention and control).


Vergroting

Al onze tandartsen werken met optische vergroting.
Enkel zo kunnen wij een optimale diagnose stellen en de daarbij horende behandeling uitvoeren.

Wederzijds respect

Onze tandartsen respecteren uw wensen en mening.
Wij hopen van u dan ook stiptheid in de afspraken te mogen verwachten.

Indien u een afspraak niet kan nakomen vragen wij u vriendelijk om ons 24 uur op voorhand te verwittigen.

Indien u niet vooraf annuleert zal er een forfaitair bedrag van
25 euro per afwezig kwartier in rekening worden gebracht.


Gedeconventioneerd

Dentaal Centrum Roeselare is een geDEconventioneerde tandartsenpraktijk. Enkel op deze manier kunnen wij werken met de meest hoogwaardige materialen en instrumenten, voldoende tijd nemen voor u en werken volgens de hoogste hygiënische normen.

Dentaal Centrum Roeselare - Diksmuidsesteenweg 30 - 8800 Roeselare - 051 24 25 60 
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.